Power Rankings

1
0
3
Dallas (9.5)
1
4
Arizona (9.5)
1
5
Buffalo (9.3)
0
7
Detroit (6.5)
1
9
Chicago (5.5)
1
10
0
11
Denver (2.2)
0
12
2
13
0
15
0
16
0
18
Seattle (-2.7)
1
19
1
20
1
21
2
22
Houston (-3.5)
2
23
Miami (-3.5)
1
24
1
25
5
26
Atlanta (-4.8)
0
27
2
28
Oakland (-5.7)
1
29
1
30
0
31
0
32
Baltimore (-12.9)
0