Power Rankings

1
Miami (14.6)
0
2
1
3
Dallas (9.3)
1
4
Buffalo (9.2)
2
6
3
8
Detroit (5.5)
1
10
2
11
0
12
Chicago (2.5)
2
13
0
14
Oakland (1.6)
1
16
1
17
1
18
Houston (-2.1)
2
21
Arizona (-4.1)
5
22
Atlanta (-4.2)
2
23
Seattle (-4.5)
4
24
1
25
2
26
1
27
5
28
0
29
0
30
0
31
Baltimore (-10.4)
1
32
Minnesota (-11.2)
1